Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                             

 

PODSUMOWANIE PRACY PO I OKRESIE NAUKI W SP W BĄKOWICACH

 

 

Zakończenie pierwszego okresu nauki roku szkolnego to ważny etap w pracy szkoły i czas na analizę jej półrocznej pracy. Jest to odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także wyciągnąć wnioski i sformułować rekomendacje do dalszej pracy.

 

W bieżący roku szkolnym do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach uczęszcza 58 dzieci. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania. Najwyższą średnią w klasach IV – VI osiągnęła klasa IV – 4,24.

 

W pierwszym etapie edukacyjnym najlepsze wyniki osiągnęli:

w klasie I:

Radosław Mandziuk - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Agata Groblica - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Zofia Hrycyszyn - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;

 

w klasie II:

Wiktor Sieczka - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Filip Jaworski - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Krzysztof Rudziński - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Gabriela Stachowiak - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Magdalena Lorek - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Antoni Poniewierski - bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie,

Kinga Wojtowicz - bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie;

 

w klasie III:

Jakub Andruszków - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Mikołaj Dudziec - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Igor Groblica - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Monika Sikora - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Konstancja Opala - bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Gracjan Andruszków - bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.

 

W drugim etapie edukacyjnym najlepsze wyniki osiągnęli:

w klasie IV:

Jan Szynklarz – średnia 5,0 i bardzo dobre zachowanie,

Szymon Łukawski – średnia 4,91 i bardzo dobre zachowanie,

Rafał Walasek – średnia 4,91 i bardzo dobre zachowanie;

 

w klasie V:

Agata Hryczyszyn – średnia 5,08 i wzorowe zachowanie;

 

w klasie VI:

Marcel Andruszków – średnia 5,0 i wzorowe zachowanie,

Maja Szynklarz – średnia 5,0 i wzorowe zachowanie,

Patrycja Pustelnik – średnia 4,91 i wzorowe zachowanie,

Miłosz Rozwadowski – średnia 4,82 i wzorowe zachowanie.

 

Frekwencję 100% osiągnęli uczniowie:

Antoni Poniewierski z klasy II,

Szymon Łukawski z klasy IV,

Patryk Majewicz z Klasy V,

Marcel Andruszków z klasy VI,

Maja Szynklarz z klasy VI.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach w ciągu I półrocza brali udział w różnych konkursach i turniejach sprawnościowych, tematycznych i przedmiotowych na szczeblu szkolnym, gminnym i ogólnopolskim (14 konkursów i turniejów szkolnych, 9 gminnych, 4 międzyszkolne oraz 3 ogólnopolskie). Największą wartością tych imprez była możliwość pogłębiania swoich wiadomości, rozwijania zainteresowań i umiejętności. Udział uczniów w tak wielu różnorodnych konkursach świadczy o ich szerokich zainteresowaniach i chęci pokazania się innym. Najważniejsze jest to, że każdy uczeń mógł wziąć udział w dowolnym konkursie, który spełniał jego oczekiwania.

 

Również uroczystości i imprezy szkolne są integralnym i stałym elementem życia szkoły. Większości z nich, organizowanych w tym roku szkolnym, to efekt wspólnej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców.  W I okresie nauki odbyło się ich w naszej szkole 35. Były to m.in. Dzień Czytania Sienkiewicza, Dzień Marzyciela, Dzień Pierwszej Pomocy, Dzień Uśmiechu, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Języków Obcych, Ślubowanie Klasy I, Dzień Postaci z Bajek, Święto Niepodległości, Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Dzień Pluszowego Misia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka.

Doskonale układa się współpraca z rodzicami. Zorganizowaliśmy wspólne święto uczniów i rodziców – Dzień Pieczonego Ziemniaka, uczniów i dziadków – Dzień Babci i Dziadka. Ponadto Rada Rodziców wspólnie z Restauracją Świerczów zorganizowała dla zainteresowanych rodziców zabawę andrzejkową.

 

Uwrażliwienie uczniów na krzywdę innych to bardzo ważny element edukacyjny. Dlatego też uczniowie i rodzice uczestniczyli w następujących akcjach charytatywnych: Gorączka Złota, Ratujemy i Uczymy Ratować, Szkoła przyjazna Rodzinie, zbiórka nakrętek oraz maskotek i zabawek dla dzieci z domu dziecka.

 

W ofercie edukacyjnej znalazły się też różnorodne zajęcia – koła zainteresowań i działania służące wyrównywaniu szans, realizowane w ramach projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego, Poddziałanie 9.1.1. Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie uczestniczą m.in. w zajęciach: dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego i języka niemieckiego, logopedycznych, rozwijających kompetencje uczenia się, rozwijających kompetencje społeczne oraz koła matematycznego, naukowo – technicznego, przyrodniczego, informatycznego, z języka angielskiego i z języka niemieckiego.

 

            Ciekawe możliwości współpracy ze środowiskiem zostały stworzone podczas realizacji projektu „Otwarta firma”, Kiermaszu Bożonarodzeniowego, programów zewnętrznych realizowanych przez wszystkich nauczycieli szkoły – „Śniadanie daje moc”, „Zdrowo jem, więcej wiem!”, „Lepsza szkoła”, „Problem z głowy”, „Trzymaj formę”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Wybieram wodę”, „Chroń Dziecięce Uśmiechy”, „KIK 34. Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”, „TalentowiSKO” oraz realizacji innowacji „Kącik czytelniczy – czytam, bo lubię”, „Systematyczne, krótkie ćwiczenia techniki głośnego czytania a doskonalenie czytania ze zrozumieniem”, „Sprawniej liczę, szybciej rozwiązuję zadania tekstowe”.

 

            Kontakt z instytucjami oraz osobami spoza środowiska szkolnego wpływa na jakość funkcjonowania szkoły, ale priorytetem wszystkich uroczystości środowiskowych jest pełniejszy rozwój dziecka oraz podniesienie jakości pracy naszej placówki. Szkolne programy uwzględniają specyfikę środowiska, na terenie, gdzie znajduje się szkoła. Reakcja środowiska lokalnego wobec działalności szkoły potwierdza pozytywny odbiór jej osiągnięć i sukcesów. Sukcesy uczniów znane są w środowisku pozaszkolnym.  W każdym miesiącu odbyło się kilka wydarzeń środowiskowych, które potwierdziły fakt, że szkoła utrzymuje pozytywne relacje z: Radą Gminy i Urzędem Gminy w Świerczowie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Namysłowie, Parafią w Bąkowicach, GOK w Świerczowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Świerczowie, GOPS w Świerczowie, Namysłowskim Klubem Biegacza „ZRYW”, Nadleśnictwem Namysłów i Leśnictwem Gola, Kołem Łowieckim „Dzik”, Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu, Restauracją Świerczów, Komendą Powiatową Policji, Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie o/Świerczów, Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Namysłowie i OSP w Bąkowicach.

 

Promowanie szkoły to całokształt działań podejmowanych w sposób systematyczny, służący utrwalaniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, w którym funkcjonuje, sprzyjający tworzeniu trwałych relacji wewnętrznych (pomiędzy pracownikami a uczniami) i zewnętrznych (z rodzicami, lokalnym samorządem i środowiskiem) oraz upowszechnianie osiągnięć szkoły w środkach masowego przekazu. Promocja szkoły spełnia określone cele, w tym m.in. kształtuje na zewnątrz jej wizerunek, jako twórczej, spełniającej standardy nowoczesnego nauczania oraz zachęca rodziców i uczniów do podejmowania nauki właśnie w tej, a nie innej placówce, prowadzi do identyfikacji pracowników ze swoim miejscem pracy. Szkoła to nie tylko 45 minutowe lekcje, to również szereg wielu dodatkowych działań, dzięki którym rozwój dziecka następuje szybciej i bardziej wszechstronnie. Obecnie, gdy jest coraz mniej domów wielopokoleniowych, w których dziadkowie przekazywali dzieciom wartości moralne, obyczaje, tradycje, wiedzę i doświadczenie, właśnie my musimy zapełnić tę lukę.

 

Dziękujemy Wszystkim, dzięki którym mogliśmy zrealizować tak wiele wspólnych przedsięwzięć mających na celu jak najwszechstronniejszy rozwój naszych uczniów!

 

dyrektor szkoły – Cezary Zając

wstecz